Līkumu Eņģeļi dodas atpūtā uz Cēsu pili

Projekta ietvaros "Atbalsts Eņģelim"

Stāsts no Līkumu Eņģeļiem:

"10. augustā daļa Salas novada pašvaldības aģentūras Bāreņu nams „Līkumi” darbinieki devās ekskursijā uz Cēsu pili.
Cēsu pilī mūs laipni sagaidīja gide Paula, tērpusies viduslaiku tērpā – izrādīja visu lielo pils kompleksu, pastāstīja vēsturi. Visvairāk mums patika pabūt pils cietumā – kā arī gides Paulas pārsteigums – tika izslēgta gaisma cietuma telpā.

Ar sveču lukturīšiem izstaigājām šaurās pils  kāpnes, kuras veda uz pils torņiem. Skats no pils torņiem bija fantastisks. Pēc pils apmeklējuma devāmies Cēsu pilsētas ielās un parkā – izstaigājām un apskatījām melno gulbju skaistumu.

Bāreņu nams „Līkumi” darbinieku kolektīvs izsaka lielu pateicību Līgai Uzulniecei par dāvāto iespēju dienu pavadīt ar saviem mīļajiem, kā arī par ieguldīto darbu."

Cēsu pils kompleksa apmeklējumu dāvināja pašvaldības aģentūra “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”, par ko liels paldies!

l 01 l 02 l 03 l 04

l 05 l 06 l 07

Līga Uzulniece