LatRailNet čaklā komanda talkoja "Zālīšos"

PROJEKTS PABEIGTS

Sacīts, darīts - par vienu sakoptāku, skaistāku un pozitīvāku stūrīti Latvijā šodien kļuva vairāk! :)
Šodien NSUS un AS "LatRailNet" apvienotā komanda darīja labos darbiņus Pētera kunga dzimtas mājā Daudzevā "Zālīšos".

AS "LatRailNet" komanda atsaucās uz NSUS projektu "Mans vientuļais stāsts" un tad nu šodien brauca ciemos no Rīgas uz Daudzevu pie Pētera kunga (70 gadi), lai palīdzētu sakopt mājas apkārtni, Talkas dienu ietvaros.

Petera kungs Peteris web Peteris 70 web

Darba daudz - bija nepieciešams jauns soliņš pie mājas, jo vecais bija "laika zoba" sagrauzts, jāizzāģē aizaugušie krūmi un nokaltušie koku zari, kuri pilnībā aizklāja vienu no mājas logiem, jāsanes šķūnī visa malka, kas gulēja zem klajas debess. Kopējiem spēkiem tas viss tika padarīts godam un saulīte daudz vairāk iespīdēs mājā un priecēs mājas saimnieku.

Pētera kungam atlika pateikt, kuri darbiņi svarīgākie šobrīd un noskatīties, kā pazuda aizaugušie krūmi, nokaltušie koku zari un vienā mirklī pazuda arī lielā malkas kaudze. Tapa arī jaunais soliņš, kuru gan vēl nepieciešams nokrāsot, lai ilgāk kalpotu. Krāsošanas darbus atstājām Valijas kundzes pārziņā, kura ikdienā apciemo vientuļos seniorus un palīdz mājas darbos.

Līga: "Ik pa laikam palūkojos uz Pētera kungu un viņa sejā un acīs bija lasāms neviltots pārsteigums, izbrīns, brīžiem prieka dzirksts, kā arī neizpratne - "kas gan šie par cilvēkiem, kāpēc viņi ir šeit, tieši pie manis, ar ko esmu to izpelnījies, ka man atbraukuši palīgā?!".

Pēc talkas tika klāts bagātīgs galds turpat arā, svaigā gaisā. Visi draudzīgā bariņā kopā ar Pētera kungu papusdienojām un aprunājāmies.

Šodien patiešām tika padarīts svētīgs darbs, ir palīdzēts kādam, kuram visvairāk vajadzīgs. Kā saku: kopējiem spēkiem var kalnus gāzt un ar atbalstu nekas nav par grūtu.

Sirsnīgs paldies čaklajai, smaidīgajai, draudzīgajai un atsaucīgajai AS "LatRailNet" komandai - Ainim Stūrmanim, Guntaram Lapiņam, Toivo Lukonenam, Egijai Bondarei, Jurim Šulcam, Irinai Juganovai, Dainim Laukšteinam, Mārim Andiņam, mazajai talciniecei Luīzai Laukšteinai, Evijai Lapiņai par šo labo darbiņu!

Paldies Valijas kundzei par informāciju un par dalību talkā.

Video

 d01 d02 d03 d04

d05 d06 d07 d08

d09 d010 d011 d012

d013 d014 d015 d016

d017 d018 d019 d020

d021 d022 d023 d024

d025 d026 d027 d028

d029 d030 d031 d032

d033 d034 d035 d036

NSUS talko 220416

FACEBOOK

LatRailNet logo

AS LatRailNet

 

Līga Uzulniece