„Vasara – 2016” ĢKC „Dzeguzīte”

„Vasara – 2016” ĢKC „Dzeguzīte”

Bērni/jaunieši

Vasaras sākumā mūsu iestādes trīs audzēkņi saņēma diplomus par apgūtām pavāra un pavāra palīga profesijām. Beidzot mācību gadu bērniem karstākā vēlēšanās bija kārtīgi atpūsties. Jā, atpūta bija, tikai aktīvā veidā. Vasaras sezonā bērni bija četrās nometnēs. Katrā no tām bija daudz aktivitātes un katra ar kaut ko bija citāda. Rīgas jaunieši apmeklēja nometni Tūjā. Tur bija interesanti saplānots laiks: pieaicināti profesionāļi - speciālisti, stilisti, frizieri, vizžāzisti u.c. Audzinātāja Taņa un bērni/jaunieši un apmeklēja bērnunamu "Līkumi", kur tika noorganizēta satikšanās ar kaimiņu bērnunamu bērniem un brīvprātīgajiem no ASV. Viktorija kā brīprātīgais jaunietis piedalījās nometnē " Otra elpa" biedrībā " Ērgļu spārni", pēc kuras tika uzaicināta arī nākošgad palīdzēt nometnes vadītājai. Audzinātāja Aļona ar bērniem bija nometnē Norkalnos, kur tā ir tradīcija apmeklēt katru gadu.

Līgatnē notika pēdējā izzinošā vasaras nometne. Tur mūsu bērni darbojās kopā ar Rīgas bērniem. Katra diena bija veltīta kādai valstij - Latvijai, Krievijai, Spānijai, Japānai, Ķīnai u.c. Bērni baudīja ēdienus, ģērbās pašgatavotos tērpos, mācījās attiecīgo valstu tradīcijas. Nometnes noslēguma dienā mūsu jaunieši Ralfs un Jānis K. par pozitīvu uzvedību, attieksmi un darbu saņēma balvu – braucienu ar jahtu.

Jaunieši ekskursijā uz Rīgu devās, iepriekš patstāvīgi saplānojot maršrutu, iekļaujot izzinošās un brīvā laika aktivitātes. Audzinātāju Sandras G. un Taņas vadībā apmeklēja P.Stradiņa medicīnas muzeju, pastaigu pa Vecrīgu un Rīgas centru.

Audzinātājas Aļonas vadībā bērni brauca ekskursijā uz Rīgu, uz Galeriju „Centrs” jumtu, kur labdarības fonds „Spārni bērniem” organizēja atpūtas pasākumu ar radošām darbnīcām, austrumu dejām un ritmiem, hennas zīmēšanu, sapņu baloniem un garšīgām uzkodām. Mums pašiem par sevi bija liels prieks, jo braucām nevis kā ņēmēji, bet devēji, dalījāmies ar dāvanām, smaidiem, sirsnīgiem apskāvieniem, savām sviestmaizēm un pateicību Dievam par šo brīnišķīgo dienu! ĢKC „Dzeguzīte” bērni/jaunieši pārstāvēja iestādi Kokneses novada svētkos.

Bērni un jaunieši vasaras laikā arī čakli strādāja. Meitenes Ruslana un Lāsma apmeklēja pansiju, apciemoja tantes un onkuļus, lai palasītu pasakas, pamācītu burtiņus. Ralfam patīk zāles pļaušanas darbi, kurus arī viņam uzticēja. Jānis K. kā nākamais būvstrādnieks labprāt piedalījās telpu kosmētiskajos remontos. Nauris un Elita ar prieku rādīja savas pavārmākslas prasmes, citus pārsteidzot ar garšīgiem pīrāgiem un smalkmaizītēm. Jaunieši darbojās pie iestādes apkārtnes uzkopšanas.

Atbalsta nodaļā bija īpašās dienas – keramikas, skaidrības, pretsmēķēšanas, zāļu (tējas).

Senjori

Senjori aktīvi piedalījās draudzības pasākumos Madlienā un Liepkalnē. Paši savās mājās aktīvi sportoja, darbojās ar dažādiem dabas materiāliem, piedalījās plaukstu-pēdu, „Kas jauns?” nodarbībās, visos pasākumos, ko organizēja „Dzeguzītē’. Uzņēmām darbiniekus no Jēkabpils un Skrīveriem pieredzes apmaiņā. Regulāras ir ogu, dārzeņu un zāļu tējas dienas, kad senjori zālē daarbinieku vadībā gatavo paši sev ziemai pārtiku. Vasara pagāja ar Līgo svētkiem, kur psiholoģes režijā tika sagatavots un izrādīts uzvedums „Zaķīšu pirtiņa”. Tajā piedalījās mazie zaķīši no Atbalsta nodaļas un arī lielie zaķi no pansijas. Regulāri tiek svinētas senjoru dzimšanas dienas.

Darbinieki

Vasaras sezonā darbinieki un viņu ģimenes piedalījās labdarības dienās, veica telpu kosmētisko remontu. Bez čakli padarītā darba ir arī bijusi skaista atpūta darbiniekiem ar ģimenēm – ekskusija uz Cēsu pili, Briežu dārzu, atpūtas pasākums pašu mājās un galu galā atvaļinājumi.

Novitātes

Viens no mūsu sociālajiem pakalpojumiem ir topošo auklīšu kvalitatīvas prakses vietas nodrošināšana. Šajā vasarā pie mums ir Lienīte, nu jau ceturtā praktikante. Bērniem un darbiniekiem ar viņu kopā ir labi, interesanti, jautri un atraktīvi.

Atbalsta nodaļā paveikts sanitāro mezglu remonts, labiekārtotas telpas un kabineti, izveidotas viesu uzņemšanas, mācību un ēdamtelpa.

Iestāde sadabojas ar dažādām institūcijām. Viena no lielākām ir sadarbība ar biedrību „NSUS” (No sirds uz sirdi), vadītāja L.Uzulniece. 2016.gadā - 16 mazāki un lielāki projekti. Lielākais no tiem – projekts „Cienīgas vecumdienas”.

Pie mums ciemojās biedrība „Siltie suņi” ar kanisterapiju. Šie apmācītie sunīši apstaigāja visus cilvēkus, arī guļošus, neredzīgus u.c. Senjori ar asarām acīs sunīšus glaudīja, mīļoja, runājās. Šīs divas dienas bija emociju pārpilnas, visapkārt smaidi, siltums un mīlestība.

Mūsu darba un dzīves aktivitātes regulāri atspoguļotas mājas lapā www.gkcdzeguzite.lv Vasara 2016 bija bagāta, krāsaina un koša. Paldies visiem darbiniekiem par godīgu un nesavtīgu darbu! Lai enerģijas pilns, ražīgs un spraigs jaunais mācību gads!

Inita Bērzkalna,
ĢKC "Dzeguzīte" sociālais darbinieks

 

Informācijas avots