Caur šiem bērniem mēs kļūstam labāki, atvērtāki, patiesāki ...

Caur šiem bērniem mēs kļūstam labāki, atvērtāki, patiesāki ..... caur šiem bērniem mēs mācamies pacietību, apņēmību, nepadošanos, prieku, patiesumu.....
Šodien šo visu varēja saņemt no bērniem Raudas speciālajā internātskolā, ko viņi dāvināja mums visiem no sirds. Šajā internātskoliņā dzīvo un mācās bērni ar vieglām, vidējām un ļoti smagām garīgās atpalicības problēmām -  ĪPAŠIE BĒRNI!

Ciemos šajā skoliņā es biju pirmo reizi un zināju, ka emocijas būs, asaras būs un prieks arī būs. Un tas viss bija no sirds un daudz ....

Šajā dienā bija tāls ceļš bet svētīgs ceļš uz Raudu, kur notika Ziemassvētku koncerts, kurā uzstājās paši Raudas bērni un priecēja savus vecākus, ciemiņus, audzinātājus ar savu koncertu.

Šie foršie bērni ir talantīgi, atraktīvi, disciplinēti un tikai tas dod tos rezultātus, kuri šodien mūs visus klātesošos priecēja. Bērni ar savām audzinātājām bija sagatavojuši dažādus priekšnesumus ar dejām, dzejoļiem un dziesmām.

Pasākuma gaitā Raudas bērni saņēma daudz un dažādas dāvaniņas no Ziemassvētku vecīša, kā arī saņēma īpašās NSUS biedrības labdarības projektā "Ziemassvētku vecīša darbnīca 2016/2017" Rūķu sarūpētās dāvaniņas. kuras bija sarūpētas vadoties no bērnu atsūtītajiem zīmējumiem un vēstulītēm.

Šodien Raudā man pievienojās arī Rūķu meitenes - Santa Gulbe un Sanita Kazaka, par ko Jums liels paldies! Sanita bija sarūpējusi dāvaniņu kādai meitenei no šīs skoliņas un viņai izdevās arī savu dāvaniņu pasniegt šim meitēnam. Kādu brīdi pēc pasākumā dāvaniņas saņēmēja pienāca pie Sanitas un sirsnīgi pateicās par šo dāvaniņu. Šādi mirkļi ir tie vispatiesākie un tos piedzīvot var tikai retais..... :) Par savām sajūtām zinās stāstīt pati Sanita.... un domāju, ka tas viņai bija šo Ziemassvētku burvīgākais mirklis, ko atcerēsies vēl ilgi!

Šodien mums visiem bija arī svētku pusdienas un Priestera "ceļamaize". Visi (bērni ar vecākiem, ciemiņi) sēdāmies pie skaisti klātiem galdiem, baudījām kopīgas un svētītas pusdienas ..... tas bija vienkārši lieliski!

Pēc pusdienām Priesteris izteica pateicību par NSUS biedrības dāvaniņām, jo tajās tika ielikts sirds siltums un bērniem bija ļauts saņemt SAVUS SAPŅUS, kurus ļoti vēlējās zīmējot un rakstot Ziemassvētku vecītim savās vēstulēs. Šādas dāvaniņas ir visvērtīgākās! Liels paldies visiem Labajiem Rūķiem, kuri radīja brīnumu Raudas bērniem un maksimāli izpildīja viņu lūgumus :)

Novēlu pacietību, izturību, mīļumu bērnu vecākiem, kuru ģimenē ir šie ĪPAŠIE BĒRNI!

Liels paldies par uzaicinājumu un uzņemšanu Jūsmājās, direktoram Andrejam Vēveram un Sociālajai darbiniecei Līgai Lapai!

Līga Uzulniece


1. VIDEO
2. VIDEO
3. VIDEO
4. VIDEO

 r01 r02 r03

r04 r05 r06

r07 r08 r09

r010 r011 r012

r013 r014 r015

r016 r017 r018

r019 r020 r021

r022 r029 r023 r024 r034

r025 r026 r027 r028

* Bilžu un video publikācija saskaņota ar centra direktoru.