SLO statuss iegūts

24.03.2015. pl. 17:26
Sabiedriskā labuma organizācijas statuss (SLO)

Biedrība NSUS ir ieguvusi SLO statusu 26.03.2014.
Lēmums no 19.03.2015. Nr. 8.5-9/L-12787

Lēmumi:
Datums: 19.03.2015                   
Lēmuma numurs: 8.5-9L-12787
Lēmuma būtība: Piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss
Spēkā stāšanās datums: 26.03.2015
Darbības jomas:
Darbības jomas nosaukums: Labdarība / Sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšana
Spēkā stāšanās datums: 26.03.2015

Līga Uzulniece

 

Informācijai:
https://vid.gov.lv/ObjektsPopup.aspx?oid=135325&hl=1&type=2