STARPPROJEKTS, KĀ TILTS

STARPPROJEKTS, KĀ TILTS

NSUS biedrība piedalās arī starpprojektos, ko pati neorganizē bet darbojas, kā TILTS starp privātpersonām un juridiskajām personām ziedojumu saņemšanā-nodošanā, jo diemžēl vairumā gadījumos LV Likumi neparedz labdarību bez dokumentācijas, kā pierādījuma par pašu ziedojuma faktu (pavadzīmēm, rēķiniem, pieņemšanas-nodošanas aktiem).

Lai no kāda kaut ko saņemtu un nodotu tālāk, uzņēmēji pieprasa pieņemšanas-nodošanas aktus, utt., savukārt ziedojuma saņēmējiem jāatskaitās par saņemto ziedojumu.
To saprotot, mēs varam palīdzēt ziedojumam nokļūt no ziedotāja līdz ziedojuma saņēmējam.

Tilts
 
STARPPROJEKTA PIEDĀVĀJUMĀ IETILPST:
1. Informācijas izvietošana mūsu mājaslapā, soc. tīklos (pirms ievietošanas mājas lapā, informācija tiek pārbaudīta).
2. Atsevišķa Ziedojuma konta atvēršana konkrētam/pieteiktam mērķim. Saziedotā naudiņa tiek novirzīta tikai un vienīgi pieteiktajam mērķim.
3. Visas nepieciešamās dokumentācijas (iesniegumi, vēstules, pilnvaras, pieņemšanas-nodošanas akti) sagatavošana ziedojuma saņemšanai un ziedojuma nodošanai.
4. Katram Starpprojektam tiek noteikts Projekta administrators - persona, kura pieteikusi katru konkrēto projektu.

P.S.
* NSUS Biedrība nesedz izmaksas saistītas ar Starpprojektiem.
* Starpprojekta pieteicējs sedz visas administratīvās izmaksas, kas saistītas ar pieteikto Starpprojektu (banku konta atvēršana un uzturēšana, dokumentācijas sagatavošana, transporta izdevumi, ja tādi nepieciešami starpprojekta realizēšanai, un citas izmaksas, kas nepieciešamas starpprojekta realizēšanai).
* Administratīvās (AI) izmaksas sastāda 3%-5% no starpprojekta vērtības, bet ne mazāk kā EUR 50,00. AI ieskaitāmas biedrības kontā ar pamatojumu - Ziedojums.
* Biedība, savu līdzdarbību starpprojektā var vienpusēji atteikt un neuzsākt, ja rodas šaubas par darījuma sastāvu, kā tādu.

2015. gada starpprojekti


Līga Uzulniece