BIEDRĪBAS IEKŠĒJAIS LĒMUMS - Finanšu sadalījums

NSUS BIEDRĪBAS IEKŠĒJAIS LĒMUMS no 01.09.2016.
Par saņemto finanšu/ziedojumu sadalījumu.

NSUS biedrībā ienākošie ziedojumi tiek sadalīti sekojoši:
1. 20 procenti no kopējās ziedojumu summas tiek novirzīti NSUS biedrības administratīvajām izmaksām, kas sevī ietver:
     a. telpu nomu
     b. komunālie pakalpojumi
     c. telekomunikāciju pakalpojumi
     d. degviela
     e. amata atlīdzība
2. 80 procenti tiek novirzīti labdarības projektam, kuram tika paredzēts saņemtais ziedojums.

Lēmums stājas spēkā ar 2016. gada 01. septembri un ir spēkā līdz tā atcelšanai, jeb jauna lēmuma pieņemšanai.

 

Līga Uzulniece
NSUS biedrības vadītāja