LUF NSUS small

 

LU FONDĀ 0,00

 NSUS biedrība, zem zīmola LUF (Līgas Uzulnieces Fonds),
uzsākusi ilgtermiņa/sociālās labklājības veicināšanas Projektu
"Izglītība un Veselība"

Projekta mērķis - veicināt papildus/ārpus skolas izglītošanu bērnu un jauniešu vidū, kā arī veselības profilaksi bērniem, jauniešiem un senioriem.

Projekta ietvaros tiek uzrunāti finansētāji - esošie sadarbības partneri un potenciālie sadarbības partneri, kā arī lūgums privātpersonām un juridiskām personām ziedot šim ilgtermiņa projektam.

Projekta nosacījumi un realizācija: Tiek uzkrāti finansiāli līdzekļi biedrības kontā (pamatojums "LUF") līdz summai 500,00 jeb 1000,00 EUR un tad tiek izvirzīts KONKRĒTS MĒRĶIS* un tas realizēts, palīdzot kādam bērnam, jaunietim, senioram apmaksāt piemēram: sporta nometni, izglītojošos kursus, nopirkt turpmākām studijām nepieciešamo literatūru, apmaksāt dzirdes aparātus, iegādāties specializētus ratiņkrēslus/palīgierīces, apmaksāt medicīnas speciālista izmeklējumus, iegādāties palīgmateriālus motorikas attīstībai, utt.

Vajadzību ir daudz, ik uz soļa. NSUS biedrība ik pa laikam saņem lūgumus no "palīgā saucējiem", bet diemžēl palīdzēt nevar finansiālu līdzekļu trūkumu dēļ.

Projekta mērķauditorija un labuma guvēji:
1. Bērni (bērnu nami, krīzes centri, trūcīgās ģimenes)
2. Jaunieši (bērnu nami, krīzes centri, trūcīgās ģimenes)
3. Cilvēki ar īpašām vajadzībām (vientuļie un trūcīgie cilvēki)
4. Vientuļie seniori (trūcīgie)

Mērķis - Izglītība:
1. Izglījojošu materiālu iegāde (grāmatas, uzziņu literatūra, utt.)
2. Pulciņu, semināru, sporta nometņu apmeklēšana/finansēšana ārpus bērnu namu un krīzes centru telpām
3. Dažādu tikšanos organizēšana (NMPD, VUGD, VP, veiksmīgi uzņēmēji, mērķtiecīgi jaunieši, dažādu profesiju pārstāvji, utt.)

Mērķis - Veselība:
1. Veselības pārbaude, profilakse speciālistu uzraudzībā
2. Extra gadījumos, medikamentu iegāde, tikai pēc speciālista nozīmētas receptes un speciālista uzraudzībā.
3. Kustību traucējumu gadījumos, specializētu palīgierīču iegāde vadoties pēc speciālistu rekomendācijām.

 

LŪDZU ZIEDO:
Biedrība NSUS
40008232913
LV23HABA0551039592287
Pamatojums "LUF"

 

SAZIŅAI

Cerībā uz izdošanos,
Līga Uzulniece
NSUS biedrības vadītāja

 

* pirms katra konkrētā Mērķa realizēšanas un līdzekļu novirzīšanas, visa informācija tiks rūpīgi pārbaudīta pie namu un centru vadītājiem, kā arī pie ģimenes ārstiem, jeb konkrētiem medicīnas speciālistiem, kā arī vasts un pašvaldības iestādēs.