"NSUS virtuve" - Lejasstrazdos

Šogad - septembris un oktobris, NSUS biedrībā, aizrit Projekta "NSUS virtuve" zīmē. Kopā ar biedrības atbalstītājiem - uzņēmējiem un vienkārši līdzcilvēkiem, palīdzam trūcīgajām ģimenēm, bērnu namiem, pansijām un vientuļajiem senioriem. Ēdiens ir katra cilvēka pamatvajadzība un bez tās mēs nevaram neviens.

Register to read more...

"Lejasstrazdi" bērni saņem ziedojumu - krāsojamās grāmatas

Dobeles ģimenes krīzes centra "Lejasstrazdi" bērni saņem ziedojumu - papīra kancelejas preces - krāsojamās grāmatas, dažādas uzlīmes no NSUS biedrības sadarbības partnera Veiters tipogrāfija.

Register to read more...

Ģimenes atbalsta centrs „Lejasstrazdi"

Dobeles novada Sociālā dienesta ĢIMENES ATBALSTA CENTRS „Lejasstrazdi":

1. ilgstošas  sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas  institūcija bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem. Institūcijā uzņem bērnus un jauniešus no 2 līdz 18 gadu vecumam;
2. īslaicīga sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija bērnam vai ģimenei ar bērniem.

Register to read more...