"Lejasstrazdi" bērni saņem ziedojumu - krāsojamās grāmatas

Dobeles ģimenes krīzes centra "Lejasstrazdi" bērni saņem ziedojumu - papīra kancelejas preces - krāsojamās grāmatas, dažādas uzlīmes no NSUS biedrības sadarbības partnera Veiters tipogrāfija.

Prieks, ka ir tāda iespēja un bērni varēs radoši izpausties, darbojoties ar krāsām un radīt prieku.

IMG 20161017 120834 IMG 20161017 120916 000 3417

Līga Uzulniece