Ja Tev būtu 1000,00 EUR ...

Ja Tev būtu 1000,00 EUR un šī summa būtu jāziedo, kam Tu ziedotu?

Varianti:
1. Bērniem (bez konkrēta mērķa)
2. Jauniešiem (bez konkrēta mērķa)
3. Veciem ļaudīm (bez konkrēta mērķa)
4. Bērniem, jauniešiem izglītībai
5. Bērniem, jauniešiem pasākumiem/izklaidei
6. Bērniem, jauniešiem apģērbam
7. Veciem ļaudīm medikamentiem
8. Bērnu manu telpu remontam
9. Bērnu rotaļu laukumu izbūvei
10. Labdarības biedrībai, jebkuru labdarības projektu realizēšanai
11. Dzīvnieku patversmēm (bez konkrēta mērķa)
12. Dzīvnieku veselības uzlabošanai
13. Dzīvnieku dzīves apstākļu uzlabošanai
14. Neziedotu nevienam no šiem variantiem
15. Tavs ziedojuma novirzīšanas mērķis

Ja nav slinkums un ir mīnūte laika, ieraksti komentārā savu atbildes variantu. Paldies!

Izteikt savu viedokli vari TE!