NSUS Biedrības mērķis:
Labdarība, labdarības projektu organizēšana.
NSUS Biedrības misija:
Rast iespējas (finansiālas, mantiskas, informatīvas/izglītojošas), kā atbalstīt, motivēt, izglītot,
celt sociālo labklājību trūcīgajām un sociāli mazaizsargātajām personu grupām.
Kopš 29.05.2016. arī rūpes par dzīvniekiem.
NSUS Biedrības mērķauditorija:
Bērni, jaunieši, seniori, cilvēki ar īpašām vajadzībām, trūcīgas ģimenes, vientuļie seniori.
Kopš 29.05.2016. arī dzīvnieki

DODOT, TU GŪSTI!

Ik katram, kaut reizi dzīvē ir jāapciemo kaut viens bērnu nams, sociālās aprūpes centrs, pansija un jaizjūt tā vide caur sevi.
Tie stāsti, tie likteņi, tie prieki, tās asaras, tas klusums, tie brīnumi un jāredz, kā iemirdzas šo cilvēku actiņas,
kad veltam viņiem nedalītu uzmanību, dāvinam kādu sarūpētu dāvaniņu un pavadam īpašos mirkļus kopā.
TAS IEDVESMO VĒL MILJONS JAUNIEM, LABIEM DARBIEM!

Tava alga par labiem darbiem – CILVĒCISKS, NEVILTOTS SMAIDS!

LU web

Līga Uzulniece, NSUS biedrības dibinātāja

vairāk, kā 15 gadi labdarības projektu vadības jomās
augsti motivēta, mērķtiecīga persona ar profesionālu pieredzi:
Mazo un vidējo uzņēmumu administrēšanā, lietvedības, grāmatvedības, poligrāfijas, privātuzņēmējdarbības,
projektu vadības, juridisko jautājumu, sabiedrisko attiecību, reklāmas, mājas lapu izveides / administrēšanas jomās.

Mūsu projektiem var sekot līdzi, kā arī dalīties, saņemt, palīdzēt:
Facebook.com
Draugiem.lv
Facebook.com Gaisa baloni
Facebook.com NSUS grupa - Dalies, Saņem, Palīdzi / NSUS
Facebook.com lapa - Ziemassvētku vecīša darbnīca 2016/2017 NSUS
Facebook.com slēgtā grupa - No Sirds Uz Sirdi / Brīvprātīgie

UZMANĪBU! Ja jūs esat uzrunāts NSUS biedrības vārdā un šis cilvēks nav NSUS biedrības vadītāja, tad lūgums nekavējoties sazināties ar mums un ziņot par šo nelikumību. Biedrības vārdā drīkst rīkoties tikai un vienīgi biedrības dibinātāji, jeb biedrības pilnvarotās personas, uzrādot pilnvaru.

Iepriekšējais raksts no šīs sadaļas.
Iepriekšējais raksts no šīs sadaļas (kāpēc tieši Labdarība?)