Veselības diena pie Strazdiņiem

19.10.2015. pl.: 10:06 / PROJEKTS PABEIGTS
Veselības diena

Vakardien, Projekta "DER ZINĀT!" ietvaros, pl. 13:00, bērniem un jauniešiem notika tikšanās ar dakteri-ginekoloģi Inesi Gračovu.
Veselības diena tika organizēta 4 daļās un ilga 3 stundas:
1. daļa - saruna ar jauniešiem no 15 gadi-18 gadiem;
2. daļa - saruna ar bērniem no 14 gadiem un jaunākiem;
3. daļa - teorija un praktiskās nodarbības Pirmās neatliekamās palīdzības jautājumos;
4. daļa - personāla saruna ar dakteri, konkrētu problemātisko jautājumu apspriešana.

Pirmajā daļā, daktere Inese ar jauniešiem izrunāja viņiem svarīgos jautājumus par seksuālo veselību, riska faktoriem, sekām un atbildēja uz jauniešiem interesējošiem jautājumiem. Ikdienā jaunieši konsultējas ar savu medmāsiņu un uztic viņai savas problēmas, bet plašāks skatījums un informācija no speciālista palīdzēs jauniešiem nākotnē nepieļaut kļūdas un būt gudrākiem.

Otrajā daļā uz sarunu tika aicināti bērni no 14 gadiem un jaunāki. Bērni izrādījās diezgan zinoši un uzdeva daudz jautājumus. Daktere sniedza bērniem saprotamas un izsmeļošas atbildes uz dažādiem jautājumiem kas saistās ar seksuālo tēmu, gan citiem ar veselību saistītiem jautājumiem.

Trešajā daļā, ar vsiem kopā, tika runāts par pirmo neatliekamo palīdzību, apskatīti dažādi gadījumi un kā rīkoties konkrētās situācijās. Piemēram - pārkaršanas, nosalšanas, apdegumu gadījumos, kā arī citās situācijās. Bērni noskatījās īsfilmu par pirmās palīdzības sniegšanu.
Praktiskā daļa notika uz grīdas, kur daktere pastāstīja un parādīja bērniem kur meklēt pulsu, kā veikt sirds mašāžu un elpināšanu.

Ja centram turpmāk būs nepieciešama konsultācija šajos jautājumos, daktere Inese labprāt konsultēs centra medmāsiņu un personālu arī turpmāk.

Ceru, ka šī diena bija noderīga un paliks bērnu un jauniešu atmiņā, kā laba mācību stunda :)

Liels paldies dakterei Inesei Gračovai par bērniem un jauniešiem sniegtajām zināšanām!

 GIN 01 GIN 02 GIN 03 GIN 04

 

Līga Uzulniece